Visjon og formål


Visjon

Norsk Kompetanseregister skal være det foretrukne register basert på kvalitet, troverdighet, kontinuitet og effektivitet.

Formål

Norsk Kompetanseregister skal med bakgrunn i sin kompetanse, kvalitetsbevissthet, arbeidsprosedyrer og kvalifiserte medarbeidere bidra til at krav og intensjoner i myndighetenes regelverk oppfylles, og at alle som får utstedt sine kompetansebevis i Norsk Kompetanseregister har gjennomført tilstrekkelig opplæring slik at bruken av arbeidsutstyr og annet utstyr blir sikkert å bruke.