NKR historie

Bransjeutvalget for kranopplæring (BUK) ble i 1989 etablert av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene sammen med myndighetene. BUK overtok og videreførte Arbeidstilsynets register over kranførere.

I forbindelse med innføring av Brukerforskriften ble mange av BUKs oppgaver overtatt av andre og det ble derfor besluttet å nedlegge BUK. I 1999 ble Norsk Kompetanseregister AS (NKR) etablert og BUKs oppgaver med registrering av kompetanse ble overført til NKR.

NKR er evaluert av Petroleumstilsynet, og er med hjemmel i Aktivitetsforskriftens § 21 utpekt som utsteder av sertifikater – på vegne av Petroleumstilsynet – for personell som skal utføre klokkedykking eller som overflateorientert dykking.

NKR utsteder i hovedsak kompetansebevis innenfor sertifisert og dokumentert opplæring.


Foto: Charlotte Nexmark