Sertifisert Sikkerhetsopplæring - kompetansebevis


Forskrift om utførelse av arbeid.

  • § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til § 10.2 skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for definert arbeidsutstyr.
  • Med sertifisert sikkerhetsopplæring menes opplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet, se forskrift om administrative ordninger § 7-1.