Generelt opplæringsbevis

OpplæringsbevisGenereltOpplæringsbevis  Bakside Genereltopplæringsbevis

NKR utsteder opplæringsbevis til personer som har gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring i bedrift eller annen opplærings- virksomhet. Opplæringen relateres til §10-2 i best. nr. 703. Beviset kan utstyres med opplæringsbedriftens/virksomhetens logo. Opplæringen er inndelt i moduler, se nedenfor, og er angitt på bevisets bakside.

Modul 1. Verksted og lageransatte A) Billøftere B) Verkstedkran (elefantløfter) C) Traverskran og taljebane D) Ledetruck
Modul 2. Spesialkraner
Modul 3. Vinsjer og taljer
Modul 4. Anhuking, stropping og signalgiving.
Modul 5. Klatre- og hengestillaser A) Klatrestillaser B) Hengestillaser
Modul 6. Personløftere
Modul 7. Personløftere under jord
Modul 8. Borvogner og tunnelrigger
Modul 9. Selvgående valser. A) Traktorer med lasteapparat B) Traktorer med kompressor C) Traktorer med feiemaskin D) Traktorer med snøfreser
Modul 10. Traktorer med og uten utskiftbart utstyr.
Modul 11. Verktøy og maskiner. A) Vinkelsliper B) Boltepistol C) Spikerpistol D) Kombihammer E) Kjedesag F) Kapp- og klyvesag
Modul 12. Trebearbeidingsmaskiner A) Sirkelsag B) Båndsag C) Fresemaskin D) Avretterhøvel
Modul 13. Annet

PRISER

OPPLÆRINGSSTED ELLER BEDRIFT FORETAR ELEKTRONISK BESTILLING AV BEVISER 
(Opplæringssted registrerer selv nødvendige data per person direkte i NKRs bestillingssystem)

 Pris for registrering hos NKR og fysisk kort (i plastkortformat): kr 250,- 
- registrering hos NKR (for MIN SIDE samt NKRs mobil APP «Kompetansebevis»): kr 150,-
- produksjon av bevis i plastkortformat (forutsetter at registrering er foretatt):  kr 100,-

Eier av bevis kan selv velge om det ønskes å bestille bevis i plastkortformat eller ikke.  Alternativet er å velge registrering hos NKR og i tillegg kjøpe årsabonnement på NKRs mobil APP «Kompetansebevis» og dermed få frem alle sine beviser i digital form på sin mobiltelefon. Eier av bevis kan kjøpe både registering, fysisk kort og i tillegg mobil APP om det er ønskelig.

Opplæringssted eller bedrift bestiller ved å sende inn bestillinger vedlagt nødvendige dokumentasjon og bilder via post eller som vedlegg til e-mail. I slike tilfeller vil NKR foreta all registrering av nødvendige data per person/bevis

Frem til 1.4.2018: kr 0,-
Fra 1.4.2018: kr 100,- per registrering/bevis

 

KJØP AV ÅRSABONNEMENT PÅ NKR'S MOBILAPP "KOMPETANSEBEVIS"
(kjøpes i AppStore eller Google Play)

Pris per år (årsabonnement): kr 85,-

PRISER FOR DUPLIKATER, UTVIDELSER AV OMFANG, FORLENGELSE AV VARIGHET

Kopi/duplikat av bevis i plastkortformat: kr 250,-
Utvidelse av bevisets omfang og fysisk kort (i plastkortformat): kr 250,-
- registrering hos NKR (for MIN SIDE samt NKRs mobil APP «Kompetansebevis»): kr 150
- produksjon av bevis i plastkortformat (forutsetter at registrering er foretatt): kr 100,-
Utvidelse av bevisets omfang og fysisk kort (i plastkortformat): kr 225,-
- registrering hos NKR (for MIN SIDE samt NKRs mobil APP «Kompetansebevis»): kr 125,-
- produksjon av bevis i plastkortformat (forutsetter at registrering er foretatt): kr 100,-

 

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.