Anhukerbevis

Anhukerbevis dokumentert opplæring  BaksideAnhukerbevis

NKR utsteder anhukerbevis for personell som har gjennomgått opplæring som stroppere, anhukere og signalgivere iht. Opplæringsplan modul 1.1 og modul 2.3 eller Offshore modul O-1.1 (Minimum 24 timers opplæring). Anhukerbeviset gir fratrekk i senere teoriopplæring i forbindelse med kranføreropplæring. Beviset er en videreutvikling av BUK´s gamle anhukerbevis.

Kurset omfatter:

 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av løfteinnretninger
 • Praktisk bruk, kontroll og kassering av:
       – Kjettingredskap
       – Kroker, øyebolter og sjakler
       – Ståltaustropper
       – Fiberstropper
 • Signaler og tegn
 • Forskrifter:
      – Utførelse av arbeid, bestillingsnr. 703
      – Maskiner, bestillingsnr. 522

 

PRISER

OPPLÆRINGSSTED ELLER BEDRIFT FORETAR ELEKTRONISK BESTILLING AV BEVISER 
(Opplæringssted registrerer selv nødvendige data per person direkte i NKRs bestillingssystem)

 Pris for registrering hos NKR og fysisk kort (i plastkortformat): kr 250,- 
- registrering hos NKR (for MIN SIDE samt NKRs mobil APP «Kompetansebevis»): kr 150,-
- produksjon av bevis i plastkortformat (forutsetter at registrering er foretatt):  kr 100,-

Eier av bevis kan selv velge om det ønskes å bestille bevis i plastkortformat eller ikke.  Alternativet er å velge registrering hos NKR og i tillegg kjøpe årsabonnement på NKRs mobil APP «Kompetansebevis» og dermed få frem alle sine beviser i digital form på sin mobiltelefon. Eier av bevis kan kjøpe både registering, fysisk kort og i tillegg mobil APP om det er ønskelig.

Opplæringssted eller bedrift bestiller ved å sende inn bestillinger vedlagt nødvendige dokumentasjon og bilder via post eller som vedlegg til e-mail. I slike tilfeller vil NKR foreta all registrering av nødvendige data per person/bevis

Frem til 1.4.2018: kr 0,-
Fra 1.4.2018: kr 100,- per registrering/bevis

 

KJØP AV ÅRSABONNEMENT PÅ NKR'S MOBILAPP "KOMPETANSEBEVIS"
(kjøpes i AppStore eller Google Play)

Pris per år (årsabonnement): kr 85,-

PRISER FOR DUPLIKATER, UTVIDELSER AV OMFANG, FORLENGELSE AV VARIGHET

Kopi/duplikat av bevis i plastkortformat: kr 250,-
Utvidelse av bevisets omfang og fysisk kort (i plastkortformat): kr 250,-
- registrering hos NKR (for MIN SIDE samt NKRs mobil APP «Kompetansebevis»): kr 150
- produksjon av bevis i plastkortformat (forutsetter at registrering er foretatt): kr 100,-
Utvidelse av bevisets omfang og fysisk kort (i plastkortformat): kr 225,-
- registrering hos NKR (for MIN SIDE samt NKRs mobil APP «Kompetansebevis»): kr 125,-
- produksjon av bevis i plastkortformat (forutsetter at registrering er foretatt): kr 100,-

 

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.