PRESSEMELDING

Sentralregisteret kjøper Norsk Kompetanseregister

LES MER

 

Person

For deg som har kompetanse- og opplæringsbevis

 

GÅ TIL MIN SIDE

Norsk Kompetanseregister

Norsk Kompetanseregister ble etablert i 1999 og utsteder kompetansebevis innenfor sertifisert og dokumentert opplæring for både offshore- og landbasert industri.

Norsk Kompetanseregister AS er evaluert av Petroleumstilsynet, og er med hjemmel i Aktivitetsforskriftens § 21 utpekt som utsteder av sertifikater – på vegne av Petroleumstilsynet - for personell som skal utføre klokkedykking eller overflateorientert dykking.

Om oss

NKR logo

Telefon: 67 52 60 20
E-post:
 
post@norskkompetanseregister.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Personvern
Betalingsinformasjon